Wettelijke bepalingen

Privacy bepalingen

Deze website wordt beheerd door Megadesign.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Deze verklaring vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u informatie die u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Belgisch recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Hoe we uw informatie gebruiken.

Bij een informatie-aanvraag vraagt Megadesign u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren :

  • bedrijf / organisatie
  • naam & voornaam
  • e-mailadres

Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens ook in te vullen.
Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld. Tenslotte willen wij u erop wijzen dat wij uw persoonlijke gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.

Andere informatie die we kunnen verzamelen.

U hebt wellicht gehoord van "cookies", files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door u bezochte site kan tot gevolg hebben dat u wanneer u onze site bezoekt bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen.

Statistieken

Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), het type internet-browser dat u gebruikt en het type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Beveiliging van informatie.

Megadesign draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website. Al uw gegevens die u op onze site achterlaat, worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt voor intern gebruik.

Wijzigingen in deze verklaring

Megadesign behoudt het recht voor om deze privacyverklaring naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

Met wie kunt u contact opnemen?

Uw persoonsgegevens door Megadesign in een bestand opgenomen, teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel laten corrigeren. Contacteer hiervoor Megadesign op

Contactgegevens

Megadesign
Wim De Block
Hulst 5
1745 Opwijk


+32 52 35 67 46
+32 474 97 45 96

Bank : 068-2497156-15
BTW BE : 0896.500.625

Bekijk het routeplan