Wettelijke bepalingen

Disclaimer

Aansprakelijkheid en copyright op de website van Megadesign.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Megadesign besteedt aan de samenstelling van de website is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de website van Megadesign wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website van Megadesign mag geen auteurs - rechtelijke en beschermde werken of andere in de website van Megadesign opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van Megadesign.

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden. Megadesign heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Megadesign sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Megadesign, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Megadesign te kunnen raadplegen. Megadesign is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van de website van Megadesign verkregen.

Contactgegevens

Megadesign
Wim De Block
Hulst 5
1745 Opwijk


+32 52 35 67 46
+32 474 97 45 96

Bank : 068-2497156-15
BTW BE : 0896.500.625

Bekijk het routeplan