Voorstelling

Werkwijze

Megadesign werkt volgens een duidelijk omschreven stappenplan welke als leidraad dient voor het realiseren van het project. Dit plan bestaat uit 6 fasen die verder in detail worden verduidelijkt.

1. Initiatie fase

Tijdens deze fase wordt er samen met de klant rond de tafel gezeten om zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor de realisatie van het project.
Daarbij is het belangrijk te weten welke zijn de activiteiten van de klant alsook een duidelijk beeld te hebben van zijn bedrijf of organisatie. Het belangrijkste onderdeel van dit gesprek is het bepalen van het doel en de doelgroep van de website om zo de doelstellingen van het bedrijf of organisatie te bereiken of te ondersteunen.
Verder worden nog de inhoud en de look en feel bepaald en de interactie met de klant. Als laatste onderdeel wordt het onderhoud en de eventuele promotie van de nieuwe website besproken.

2. Definitie fase

Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een projectbeschrijving opgesteld. Deze projectbeschrijving is een beknopte samenvatting van de belangrijkste onderdelen voor de realisatie van de website zoals :

  • De primaire doelstellingen en de aanleiding voor de nieuwe website.
  • Korte beschrijving van doel en doelgroep.
  • Gewenste look en feel.
  • Tenslotte een korte beschrijving van wat de website aan informatie en interactie moet bieden.

Samen met de projectbeschrijving wordt er ook een globale planning opgesteld en de nodige offertes worden toegelicht.

3. Ontwerp fase

Na goedkeuring van de offertes kan er gestart worden met het grafisch en functioneel ontwerp. Tijdens de ontwerpfase wordt ook aandacht besteed aan het organiseren en het structureren van de aangeleverde informatie die op de website moet komen.
Na deze fase wordt het ”project initiatie document” samen met het grafisch ontwerp aan de klant overhandigd. Het project initiatie document is een lijvig document waarin alles beschreven staat aangaande het volledig project.
Het grafisch ontwerp wordt ter goedkeuring aan de klant voorgelegd en kan indien nodig nog worden bijgestuurd.

4. Ontwikkelingsfase

Nadat de klant tevreden is over het grafisch ontwerp en het project initiatie document kan er gestart worden met de ontwikkeling van de website.
De programmacode wordt geschreven en samengevoegd met het grafisch ontwerp. Verder worden de teksten toegevoegd en indien nodig herschreven en de grafische elementen worden geoptimaliseerd voor vertoning op het beeldscherm. Tenslotte wordt de domeinnaam aangevraagd en de webhosting klaargemaakt.

5. Implementatie fase

Wanneer de website klaar is wordt ze online geplaatst en kan ze uitgebreid worden getest door Megadesign en de klant.

6. Nazorg fase

Indien blijkt dat er tijdens de implementatie fase er zich nog enkele ongemakken voordoen worden deze zo vlug mogelijk opgelost zodat de website kan worden opgeleverd. Na de oplevering kan Megadesign u nog bijstaan in het analyseren van de websitestatistieken indien u opteerde voor een webhosting bij Megadesign.

Contactgegevens

Megadesign
Wim De Block
Hulst 5
1745 Opwijk


+32 52 35 67 46
+32 474 97 45 96

Bank : 068-2497156-15
BTW BE : 0896.500.625

Bekijk het routeplan